A1 Logistik hjälper ert företag bygga upp en fungerande logistik

A1 Logistik är ett supportbolag som hjälper företag med att hitta lösningar på olika logistiska frågor. Vi arbetar utefter principen "att det finns lösningar på alla frågor". Vi har tillgång till egen utrustning som kan hyras och vi har ett nätverk av kontakter som i varje enskilt fall kan hitta den skräddarsydda lösningen som passar bäst vad än frågan gäller. Vi förmedlar också tjänster inom IT och administration samt bemanning och HR-planering under profilen A1 Staff.

A1 Logistik är ett support bolag åt företag
Vårt motto är att vara “fixaren”

.

Ta kontakt med oss och ta del av vad vi kan hjälper er med!

.